Příručka k určování našich pěvců

© Miloslav HROMÁDKO, Jiří HORÁČEK, Josef CHYTIL, Karel PITHART, Jaroslav ŠKOPEK

Ilustrace: © Jaroslav ŠKOPEK (část systematická a obr.14-17 v části obecné)

a © Milada BUCHTOVÁ (část obecná vyjma obr. 14-17)

podzim roku 2001

Úvodem

Přehled použitých zkratek a termínů

Část obecná

Část systematická

Literatura

Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice NM Praha děkuje panu Miloslavu Hromádkovi za aktivní pomoc při převodu publikace „Příručka k určování našich pěvců” do digitální podoby.