Přehled použitých termínů

Juv : Juvenilní pták v prvním opeření, tj. do doby prvního (částečného nebo úplného) pelichání.
1K : Pták v prvním kalendářním roce života, tj. pták narozený v roce kroužkování po prvním (částečném nebo úplném) pelichání.
2K : Pták ve druhém kalendářním roce života, tj. pták narozený v předcházejícím kalendářním roce.
3K : Pták ve třetím kalendářním roce života.
+1K : Pták nenarozený v kalendářním roce kroužkování, ale v některém z roků předchozích. Přesný věk není znám.
+2K : Pták nenarozený v probíhajícím ani předchozím kalendářním roce, ale starší. Přesný věk není znám.
+3K : Pták nenarozený ve dvou předchozích kalendářních rocích, ale starší. Přesný věk není znám.
f.g. : Plně vzletný pták (full grown). Přesný věk není znám. Může jít o ptáka tohoročního i staršího. Použití této kategorie je omezeno na období od letního pelichání daného druhu do 31.prosince daného kalendářního roku. Toto omezení neplatí pro křivku obecnou Loxia curvirostra.
 
Upozornění: Kroužkovatelé jsou povinni při vyplňování kroužkovacích výkazů uvádět kategorie stáří ptáků dle pokynů kroužkovací stanice !