Přehled použitých zkratek

RL ruční letky. (Číslovány jsou od kraje křídla směrem k tělu.)
RP rýdovací pera. (Číslována jsou od středových ke krajním.)
LL loketní letky (1.až 6.LL). (Číslovány jsou od kraje křídla směrem k tělu.)
TL terciální letky, t.j. 7.až 9.LL, případně až 11.LL.
RK ruční krovky (velké svrchní RK).
LK loketní krovky (velké svrchní LK).
SK střední krovky (střední LK).
MK malé krovky (malé LK). M samec
KK KK - křídelní krovky. F samice
OK ocasní krovky. I - XII měsíce v roce